Kategoria: Uncategorized

Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies strony internetowej abcfrancuskiego.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej abcfrancuskiego.pl jest Marlena Wiśniewska wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą ABC FRANCUSKIEGO Marlena Wiśniewska, adres siedziby: ul. Wigilijna 14/2 , 20-501 Lublin, adres do doręczeń: , NIP: 9211950950, REGON: 366420879, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności […]

View Details

Poznaj zalety nauki Online

Nauka online/ via Skype/ e-learning jest to sposób nauki, który niesie on za sobą bardzo wiele korzyści i zalet. Dlatego też, obecnie decyduje się na niego coraz więcej osób. Priorytetową oraz niepodważalną zaletą nauką języka obcego przez Skype, którym nie może poszczycić się żadna inna metoda  jest możliwość nauki z każdego miejsca na świecie, a co […]

View Details